GDPR a usnesení zastupitelstva

Abychom neporušovali nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/979 o ochraně fyzických osob souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů tzv. GDPR, jsme nuceni všechna usnesení z webu obce odstranit. Anonymizovat údaje by bylo příliš časově náročné.

Všechny zápisy a usnesení zastupitelstva jsou  k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

Co se na jednotlivých jednáních zastupitelstva obce projednávalo a v jakém stavu je pnění, můžete sledovat zde