EFEKT 2018 - dotace převedena na účet ČNB

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 14.5.2018 poukázalo na účet ČNB dotaci ve výši 861.344Kč z programu EFEKT 2018 na rekonstrukci svítidel veřejného osvětlení. Na 27. zasedání zastupitelstva obce dne 13.4.2018 byla pro realizaci zakázky schválena nabídka firmy PELMONT s.r.o. ve výši 1.879.139Kč bez DPH. S rekonstrukcí osvětlení započneme v nejbližších dnech.

Hodnocené nabídky na základě zveřejněné výzvy na úředních deskách:

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz