Dovybavení dětského hřiště ve školní zahradě prvky pro naše nejmenší

 

 

 

 

 

 

 

Ze strany vedení mateřské školky byla vznesena prosba a požadavek, zda by nebylo v našich finančních možnostech dovybavit školní zahradu pestřejší výbavou herních prvků pro rozvoj motoriky našich nejmenších dětí. Zastupitelstvo se tím začalo zabývat, sháněli jsme různé varianty. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj letos nevypsalo žádné dotace na výbavu dětských hřišť(stejně jako loni) rozhodli jsme se požadavek řešit z vlastních zdrojů. Porovnat různé nabídky různých dodavatelů je takřka nemožná věc, každý výrobce má jiné portfolio a samozřejmě jen ty jeho jsou ty nejlepší. Nakonec jsme zvolili po konzultaci s vedením MŠ variantu od dodavatele Hřiště hrou s.r.o. z Turnova. Drželi jsme se střízlivější varianty a za cenu 467tis Kč bude do konce prázdnin zahrada vedle školy obohacena o balanční dráhu, která se bude skládat z 11 prvků vzájemně pospojovaných. Dále bude namontována stínící plachta na kůlech nad pískoviště.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz