Dotace z Kraje Vysočina na optiku pro Nade Vsí a Šumavu

Kraj Vysočina schválil námi podaný projekt "Optická síť GPON Rudíkov startuje" a podpoří jej částkou 214.000,- Kč což pokryje 60% nákladů. Realizací tohoto projektu, která představuje fyzické zafukování optických vláken + GPON aktivní technologii a 32 koncových GPON modemů, se posouváme do fáze reálného zprovoznění optického přípojení FTTH technologií. V této fázi projektu postupně do srpna 2021 připojíme 32 rezidentů v lokalitě Nade Vsí a díky optickému spliteru s poměrem dělení vláken 1:64 bude možno připojovat postupně i celou lokalitu Šumava. Tomu musí předcházet položení mikrotrubek do chodníků na Šumavě a zavedení mikrotrubek do domků. Nejzašší termín realizace pro lokalitu Nade Vsí je 30.8.2021

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz