Dotace na zateplení sokolovny

Dne 23.5.2018 jsme obdrželi registrační list o schválené dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení sokolovny(obálka budovy, okna, dveře, strop). Výše dotace je stanovena z uznatelných nákladů projektu na maximálně 706.555Kč. Po schválení zadávací dokumentace zastupitelstvem obce, vyhlásíme výběrové řízení a započneme s realizací. Termín dokončení je poskytovatelem dotace stanoven do maximálně 31.10.2019. V rozpočtu obce pro rok 2018 počítáme se spoluúčastí obce ve výši maximálně 900tis.