Dopravní studie místní komunikace "ZA JAVOREM"

Na 29.zasedání zastupitelstvo schválilo vyhotovení základní dopravní studie, včetně záborového elaborátu, pro vznik nové místní komunikace, pracovně nazvané "ZA JAVOREM". Jedná se koncepčně důležitou komunikaci, která by odvedla povoz z nově vznikající lokality Nade Vsí(vlevo) na krajskou komunikaci u výjezdu na Velké Meziříčí. Schválený územní plán s touto komunikací počítá a budeme ji prosazovat i v rámci komplexní pozemkové reformy.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz