Dopravní studie místní komunikace "ZA JAVOREM"

Na 29.zasedání zastupitelstvo schválilo vyhotovení základní dopravní studie, včetně záborového elaborátu, pro vznik nové místní komunikace, pracovně nazvané "ZA JAVOREM". Jedná se koncepčně důležitou komunikaci, která by odvedla povoz z nově vznikající lokality Nade Vsí(vlevo) na krajskou komunikaci u výjezdu na Velké Meziříčí. Schválený územní plán s touto komunikací počítá a budeme ji prosazovat i v rámci komplexní pozemkové reformy.