Další výlukový jízdní řád

Aktuálně platí na lince 790300(ranní vyvážka) výlukový jízdní řád do 31.10.2022 – výluka z důvodu havárie výpusti rybníku Březina. Od 1.11.2022 do 30.11.2022 bude schválen na lince 790300 nový výlukový jízdní řád z důvodu uzavírky ulice B.Václavka v Třebíči, kdy spoje jedoucí do Třebíče na AN nepojedou přes ulici Cyrilometodějská ale obslouží zastávku „Třebíč,,Kaufland“ a poté pojedou po ulici Sportovní a Bráfova. Současně v termínu výlukového jízdního řádu, tj. od 1. 11. bude odjezd z Rudíkova už v 6:57hod, ale výsledný příjezd do Třebíče z důvodu uzavírky bude stejný.

Dále avízujeme, že jsme na základě připomínek studentů požadovali posunout za normálního nevýlukového stavu linku 790300(ranní vyvážku) o 5 minut dříve, aby studenti stíhali návaznost spojů místní dopravy v Třebíči. Tomuto požadavku bude vyhověno a ranní uspíšení spoje bude realizováno až s příchodem nových jízdních řádů od 11.12.2022. Zároveň s touto změnou dojde k úpravě na spoji 5 na lince 840214(žďárák), kdy tento spoj bude obsluovat v Rudíkově pouze zastávku „Rudíkov,,žel.st.“ a „Rudíkov,,škola“.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz