Cena pouťových atrakcí neměla opodstatnění

Nájem stejně vysoký, tak jako všechny předchozí roky, pro Lunapark Zdeňka Flakse, který opět činil 7.000Kč a přesto byly atrakce letos neúměrně drahé. Dnes bylo s majitelem lunaparku panem Flaksem dohodnuto, že příští rok mu nájem účtovat nebudeme a on toto promítne do cen atrakcí, které budou v úrovni 30-40Kč maximálně.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz