Cena pouťových atrakcí neměla opodstatnění

Nájem stejně vysoký, tak jako všechny předchozí roky, pro Lunapark Zdeňka Flakse, který opět činil 7.000Kč a přesto byly atrakce letos neúměrně drahé. Dnes bylo s majitelem lunaparku panem Flaksem dohodnuto, že příští rok mu nájem účtovat nebudeme a on toto promítne do cen atrakcí, které budou v úrovni 30-40Kč maximálně.