BRKO v naší obci

  BRKO, tj. biologicky rozložitelný komunální odpad, bude obec Rudíkov likvidovat na obecní kompostárně.
Jak bude fungovat? Kam můžete svážet bioodpad ze zahrádek a trávníků?
1) V naší obci jsme rozšířili počet velkoobjemových kontejnerů. Zde, stejně jako doposud, můžete ukládat bioodpady. Obec si je bude svážet na kompostárnu. Rozmístění kontejnerů (u hřiště, za hasičkou, ulice nad školou, u bazénku), je na mapce označeno zelenou barvou. Pokud cítíte potřebu dalšího místa, kde by Vám kontejner mohl sloužit, budeme rádi za podnět a místa případně doplníme o další kontejnery.
2) Můžete biodpad i sami odvážet přímo na kompostárnu a tam složit na označené místo. Obec tím ušetří prostředky za odvoz kontejnerů.
3) Ořezy větví a klestí ukládejte na místo mezi čističkou a hřbitovem.
Na mapce označeno hnědou barvou. Zde si obec následně provede štěpkování, odvoz na kompostárnu a zamíchání do zakládky kompostu.
Prosíme nemíchejte zeleň do větví. Kontejnery jsou pak ihned plné a následná manipulace s větvemi zamíchanými v trávě je obtížná. Děkujeme za pochopení.

Letáček distribuovaný do schránek zde >>

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz