Automatizovaný Externí Defibrilátor osazen u vstupu do hasičské zbrojnice v Rudíkově

AED - Automatizovaný Externí Defibrilátor osazen u vstupu do hasičské zbrojnice v Rudíkově, zprovozněn a připraven pomoci. Linka první pomoci 155 zná kód pro otevření skříně a poradí jak postupovat. AED je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj (tzv. defibrilace). AED je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny. Na zakoupení a instalaci defibrilátoru pro obec Rudíkov přispěla částkou 60.000Kč Nadace ČEZ.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz