Automatizovaný Externí Defibrilátor osazen u vstupu do hasičské zbrojnice v Rudíkově

AED - Automatizovaný Externí Defibrilátor osazen u vstupu do hasičské zbrojnice v Rudíkově, zprovozněn a připraven pomoci. Linka první pomoci 155 zná kód pro otevření skříně a poradí jak postupovat. AED je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj (tzv. defibrilace). AED je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny. Na zakoupení a instalaci defibrilátoru pro obec Rudíkov přispěla částkou 60.000Kč Nadace ČEZ.