9. zasedání zastupitelstva obce

9. zasedání Zastupitelstva obce Rudíkov se uskuteční mimořádně ve čtvrtek 12.3.2020 od 19:00hod v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov.

 

 

Program:

1) Prodej pozemků p.č. 268/6 o výměře 561m2, st. 219/2 o výměře 94m2 a st. 220/2 o výměře 32m2
2) Smlouva o budoucí smlouvě kupní na nákup bytového domu za účelem pořízení obecních bytů z dotační výzvy Ministerstva financí VPS 223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury
3) Závěr, diskuze

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz