5. zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na 5.zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 9.8.2019 od 19:30hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Program je zveřejněn na úřední desce.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz