5. zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na 5.zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 9.8.2019 od 19:30hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Program je zveřejněn na úřední desce.