5. zasedání zastupitelstva obce

Na úředních deskách je zveřejněna pozvánka a program 5. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 22.8. 2023 (úterý) od 18:00hod.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz