4.místo v produkci SKO

Pochvala všem občanům kteří třídí odpad, čímž produkují méně směsného odpadu. Za rok 2021 jsme se zlepšili a skončili těsně na 4. místě ze svazkových obcí kategorie 501-1000 obyvatel. Vyprodukovali jsme 159,5kg/osobu/rok směsného komunálního odpadu. Do tohoto čísla, ale spadá i odpad ze hřbitovního kontejneru. Za rok 2022 již bude poměr hřbitovního kontejneru rozdělen mezi obce, jež s námi sdílí hřbitovní místa. Za rok budeme ještě lepší?