3D vizualizace Rudíkova z roku 1835

Mgr. Jan Kratochvíl vypracoval a zdarma dal k dispozici 3D vizualizace R udíkova, postaveny na dostupných archivních pramenech a odborné literatuře.

      

Dáke je k dispozici prezentace ve formátu PDF(288MB) zde >> nebo ve formátu PowerPoint (1,34GB) zde >>

V prezentaci uvidíte i osoby, které v nově připravované knize dostanou svoje skutečné jméno, příjmení a data narození. Pro lepší orientaci v obci je ke každému stavení přiložena pro porovnání současná mapa, kde jsou orientačně zakresleny hranice tehdejších pozemků, na kterých stavení stálo. Podrobnější popis a více náhledů bude obsahovat nově připravovaná publikace k Rudíkovu.