3. místo a historicky poprvé Rudíkov "na bedně"

Díky Vám občanům a Vašemu přístupu ke třídění odpadů, jsme byli vyhodnoceni společností ESKO-T v kategorii svazkových obcí 500-1000 obyvatel(16 obcí) na 3. místě. Za rok 2022 jsme vyprodukovali 153,5kg/os/rok směsného komunálního odpadu. Pro srovnání nejhorší obec v kategorii vyprodukovala 214,8kg/os/rok. 2.místo Tavíkovice(131,9kg) 1.místo Studenec(124kg). Obci Rudíkov náleží drobná finanční odměna od ESKO-T ve výši 3.000Kč do rozpočtu obce. Děkujeme za spolupráci a příště ještě lépe!

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz