2 zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Rudíkov v období 2022 - 2026, které se bude konat v pátek 3.3.2023 od 18:00hod v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov.

Program:
1) Schválení zprávy o uplatňování ÚP Rudíkov včetně pokynů pro zpracování Změny č. 1"
2) SoD s vítězem VŘ na projekční práce nového obecního úřadu
3) Smlouva opravňující provést stavbu chodníku na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina a způsob provedení majetkoprávního vypořádání
4) Nájemní smlouva Brňákovi na pozemek pro zahrádku před domem
5) Věcné břemeno na uložení vedení přípojky NN NORUNEX  „bílý dům“
6) Smlouva Povodí Moravy - předání realizovaného protipovodňového opatření na toku obcí
7) Povrch na multifunkčním hřišti u školy – možnosti výměny za vhodnější typ
8) Kontrolní výbor - dovolení člena
9) Schválení inventarizační zprávy za rok 2022
10) Schválení hospodaření škola
11) Závěr, diskuze

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz