Aktuality

Smlouva na výstavbu ČOV EO1000 podepsána

Dne 9.února byla podepsána smlouva o dílo na výstavbu nové ČOV EO1000 s vítěznou firmou VHST s.r.o. + 1.Žďárská plynařská a vodařská.

VHST s.r.o. podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 14.836.108,90 Kč bez DPH. Vítězná nabídka je cca 750tis pod očekávanou projektovou cenou. V druhém hodnotícím kole byla hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena a hodnocení dopadlo takto:

Společnost VHST s.r.o. + 1. Žďárská plynařská a vodařská. 14.836.108,90 Kč
VCES, a.s. 15.377.926,40 Kč
INSTA CZ s.r.o. 16.424.580,30 Kč
Syner VHS Vysočina, a.s. 17.542.279,40 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Předpoklad zahájení prací je druhá polovina měsíce března a realizace do konce roku 2017.

Veškerá dokumentace k výběrovému řízení je veřejně dostupná na profilu zadavatele zde >>

Celý článek

Žádáme do IROP o dotaci na vybavenost základní školy

Dne 13.února byla podána a zaregistrována žádost o dotaci do IROP na projekt "Zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole Ludvíka Svobody v Rudíkově".

Projekt má následující cíle a aktivity:
- Dojde k zajištění konektivity školy ve vazbě na klíčové kompetence za účelem budoucího uplatnění na trhu práce.
- Z pohledu podporovaných aktivit se bude jednat o:
1) Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor (ICT technika)
2) Vnitřní konektivitu, strukturované kabeláže(zasíťování celé školy standardem Gigabit Ethernet + WiFi IEEE 802.11ac).

Cíle projektu korespondují s cíli specifického cíle 2.4. IROP, jímž je Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Realizací projektu dojde k investicím do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu v rámci sociálně vyloučené lokality ORP Třebíč.

Předpokládaný rozpočet projektu cca 2,5mil Kč.

Celý článek

Divadlo v sokolovně

Zveme na divadelní představení LIMONÁDOVÝ JOE v neděli 26.2. 2017 od 16:00hod do sokolovny.

Vstupné dospělí 80,- Kč,  děti 50,- Kč

Celý článek

Opravy drobných sakrálních staveb - nenahraditelná paměť krajiny, příběhů a lidí

V posledních letech probíhá jakási renesance zájmů o křížky a krajinné prvky vůbec.

Lidé je mapují, měří, zkoumají a pátrají po jejich příbězích a osudech. Znovu se tak jejich paměť dostává i do povědomí současníků. Pokusíme se o získání 70% dotace z Ministerstva zemědělství, které vypsalo dotační titul na opravu těchto sakrálních památek - pamětních křížů, kterých je v našem katastru přes 20 kusů v různém stavu. Vytipovali jsme několik křížků a majitele pozemků, na nichž křížky leží, oslovíme s prosbou o souhlas s opravou. Pakliže bude žádost o dotaci úspěšná, realizace oprav musí být hotová do zimy 2017.

Celý článek

Poplatek za svoz odpadů 2017

Poplatek za svoz odpadů I.pololetí je splatný do 31.3.2017. Pro platbu poplatku využívejte přednostně bezhotovostní převod na účet obce č. 1522535349/0800 . Variabilní symbol platby zadejte číslo popisné. Do textu pro příjemce platby zadejte např. "Svoz odpadu Vopršálkovi č.p. xxx"  Poplatek pro rok 2017 zůstává dle platné vyhlášky stejný tedy 350Kč / os. Každé třetí a další dítě(do 18let) v rodině poplatek neplatí.

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko