Aktuality

Tradiční pálení čarodějnic

30. dubna zveme na tradiční pálení čarodějnic.

Tentokrát zapálíme tradiční vatru na návsi ve 20:30hod.

Občerstvení a posezení bude zajištěno od 20:00hod.

Od 17:00hod se bude stavět mája. Dobrovolníci na zdobení vítáni :-)

K zakoupení pivo, limo, uzené klobásky..

Celý článek

Zástupci firmy ENBRA v obci

V obci se i přes nařízený zákaz o podomním prodeji zboží včetně služeb, několik dní pohybovali zástupci výrobce kotlů firmy ENBRA.
Nabízejí vyřízení kotlíkové dotace zdarma a podpis plné moci k vyřízení dotace společně se se smlouvu o dílo na dodávku a montáž kotle ENBRA. Upozorňujeme všechny občany, kteří takovou smlouvu podepíší, či již podepsali, že se tímto staví do nevýhodné situace, kdy v případě přidělení dotace na kotel, již nebudou mít možnost případné volby jiného typu a jiného výrobce kotle. Do roku 2022 se zcela jistě může vyskytnout lepší a levnější nabídka, kde by finanční spoluúčast mohla být nižší! Pokud nebude podepsaná smlouva vypovězena do 14dnů od podpisu, stává se platnou a závaznou. Doporučujeme zvážit možnosti a případně podepsané smlouvy ve 14denní lhůtě vypovědět. Ponecháte si tak možnost volby z více výrobců a typů kotlů.
Prodejci však na tuto skutečnost občany neupozornili! Na obecním úřadě se před plánovanou kampaní ani neohlásili. Znovu žádáme občany, aby při zpozorování podobných aktivit různých prodejců neprodleně informovali obecní úřad. Můžeme potom prověřit možnosti a případně takové prodejce z katastru obce vykázat.

 

Celý článek

Uložení nebezpečných odpadů z domácností 7. května

Pokud se Vám doma v dílně povalují různé obaly od barev, ředidel, či Vám překáží stará lednička, televize, koberec atd., budete mí možnost se zbavit těchto odpadů. Letošní první likvidaci těchto složek komunálního odpadu umožníme v sobotu 7. května od 09:00 - 11:00 na dvoře obecního úřadu.

Co můžete přivést k uložení a co do nebezpečného komunálního odpadu patří? Jsou to: barvy, chemikálie, kyseliny, lepidla, ředidla, oleje, nemrznoucí kapaliny a obaly od uvedených látek, brzdové destičky, pneumatiky, akumulátory, zářivky, výbojky a jiná svítidla, sporáky, pračky, vysavače, fény, lednice, mrazáky, televize, rádia, počítače a monitory. Sběrným místem bude dvůr obecního úřadu. Obec následně zajistí odvoz do sběrného dvora.

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko