Projekt „Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov“  je zaměřen na koupi kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné a spolehlivé CAS pro JSDH obec Rudíkov, která umožní hasičům plnit jejich úkoly v rámci profese dobrovolného hasiče. Bude sloužit k ochraně zdraví a života obyvatel obce, okolních obcí a celé spádové oblasti, k ochraně jejich majetku a také k ochraně životního prostředí. Pořízení nové CAS  posílí technického vybavení JSDH na území obce Rudíkov pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou. Nově pořízená CAS umožní zásahy při požárech v hůře dostupných terénech, dovoz vody při velkých požárech, nouzové zásobování pitnou vodou do vesnic bez vody, možnost pokrytí většího počtu zásahů. Projekt přispěje ke snížení negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných obdobím sucha, ke zvýšení kvality a rychlosti záchranných prací. Projekt „Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov“ je spolufinancován Evropskou unií z programu IROP.

Aktuality

Bambivak a požár v Trnavě

29.květen byl pro rudíkovské hasiče opravdu výživný. Od 14:00 hodin se část naší zásahové jednotky aktivně účastnila praktického cvičení plnění bambi vaku pod vrtulníkem. Simulovali tak ostrý zásah třeba u lesních požárů. V Česku jsou bambi vaky známé především díky středním vrtulníkům Bell 412 Letecké služby Policie ČR, které je často využívají při ostrých zásazích i při cvičeních. Další složkou, která může bambi vaky využívat, je Armáda ČR, která má k dispozici tři vrtulníky W-3A Sokół v úpravě k hašení v podvěsu. Bambi vak je integrovaný protipožární systém, který slouží k hašení požárů v podvěsu. Jedná se o nádobu v podobě vaku, která je zavěšena na laně pod vrtulníkem. Objem 1000l vody. Plnění představuje 2 proudy "B" a naplnění je otázkou několika vteřin. Video s nácvikem plnění našich hasičů je zde >>

Netrvalo dlouho po návratu ze cvičení a v 17:57 se rozhoukala siréna na obecním úřadu + vyrozumění zásahové jednotky SDH na mobilní telefony. Již v 18:01 se naše nová Tatra hlásila přes aplikaci GINA a rozjížděla z hasičky směrem k požáru travního porostu v lesíku u Trnavy. Výjezdová doba 4minuty, je opravdu skvělý čas a na místě požáru jsme byli dokonce o malinko dříve než profesionální jednotka z Třebíče :-) Všem zúčastněným patří díky za pomoc!

Celý článek

MUDr. Skoumalová oznamuje

Ve dnech 31.5. a 1.6. 2017 bude v ordinaci Budišov i Rudíkov přítomna pouze zdravotní sestřička. Dne 2.6.2017  bude zastupovat MUDr. Kvapilová Veronika, Nemocnice Třebíč.

Celý článek

Pohádkový les

ZŠ a MŠ Rudíkov ve spolupráci se spolkem Pomoc škole zvou děti a rodiče na: POHÁDKOVÝ LES
neděle 4. 6. 2017
start u školy (14 - 16 hod.)
pohádková stanoviště kolem školy a v lese "Dolňák"
(pod silnicí směr Třebíč - Velké Meziříčí)
na každého dětského účastníka čeká odměna a malování na obličej. Startovné 20,- Kč za dítě

Celý článek

Prezentace knihy a autogramiáda

PhDr. Stanislav BALÍK

Narozen 19. 7. 1969 ve Znojmě. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1992, obor filozofie-ekonomické vědy. V průběhu studia absolvoval kurz základů politologie ukončený závěrečnou prací na téma Konzervativní kritika liberální demokracie. Vojenskou základní službu absolvoval v Mikulově a poté působil na vojenských školách v Brně a ve Vyškově. V průběhu své služby v armádě absolvoval tři studijní pobyty v Německu a jeden v USA. V roce 2011 vykonal rigorózní zkoušku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a obhájil práci Proměny nietzschovského diskurzu v česk&eacut e;m filozofickém myšlení. Během pedagogické činnosti na Vojenské akademii ve Vyškově vedl přípravu českých vojáků do zahraničních operací. V současné době působí na Univerzitě obrany v Brně jako akademický pracovník.

Celý článek

Výzva k předložení nabídek

Na úřední desce je zveřejněna výzva k předložení nabídek na dodávku výpočetní techniky pro knihovnu Rudíkov. Na projekt jsme získali grant z ministerstva kultury ve výši 21.000Kč. Celkové náklady se předpokládají maximálně 32.000Kč. Obsahem dodávky bude nový notebook knihovnice pro účel provozu automatizovaného knihovního systému CLAVIUS, kde máte možnost shlédnout jaké knihy v knihovně máme. Dále počítač pro pro veřejnost (internet, média apod.) a projektor s plátnem a stativem.

Celý článek

Mapa hlášení závad v obci - nová funkcionalita

Od 11.4.2017 je pro vás spuštěna nová e-government funkcionalita. Pomocí aplikace MAPA HLÁŠENÍ ZÁVAD můžete jednoduše kliknutím do mapy nahlásit problém, který uznáte jako vhodný k řešení.

  

 

 

 

 

 

V levé části hlavního MENU naleznete nově volbu MAPA HLÁŠENÍ Z Á V A D

 • závady na obecním majetku
 • veřejné osvětlení
 • závady na komunikacích
 • plné BRKO kontejnery
 • neuklizená věřejná prostranství
 • neodklizený sníh
 • dopravního značení
 • neuklizená či poškozená dětská či multifunkční hřiště
 • údržba veřejné zeleně
 • černé skládky
 • autovraky
 • jiné …

Zadáte-li svůj e-mail, budete i informováni o průběhu řešení(trouble ticket). Hlášení závad lze provést i z mobilních telefonů, doplnit o fotografii apod. Do mapy je navedeno pro názornost pár příkladů.

Videonávod od zadání po vyřešení je ke zhlédnutí zde >>

Celý článek

Nové webovky fotbalového klubu

Fotbalisté začali provozovat nové oficiální webové stránky fotbalového klubu Rudíkov. Naleznete je na adrese www.fk.rudikov.cz Stránky jsou v provozu pár dní a informace se postupně plní. Brzy naleznete i informace o mládeži...  Na stránky se dostanete i přes menu INFORMACE O OBCI / Spolky v obci

Administrátor stránek je I ng. Vladimír Šula st.  + kolektiv..

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko