Projekt „Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov“  je zaměřen na koupi kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné a spolehlivé CAS pro JSDH obec Rudíkov, která umožní hasičům plnit jejich úkoly v rámci profese dobrovolného hasiče. Bude sloužit k ochraně zdraví a života obyvatel obce, okolních obcí a celé spádové oblasti, k ochraně jejich majetku a také k ochraně životního prostředí. Pořízení nové CAS  posílí technického vybavení JSDH na území obce Rudíkov pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou. Nově pořízená CAS umožní zásahy při požárech v hůře dostupných terénech, dovoz vody při velkých požárech, nouzové zásobování pitnou vodou do vesnic bez vody, možnost pokrytí většího počtu zásahů. Projekt přispěje ke snížení negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných obdobím sucha, ke zvýšení kvality a rychlosti záchranných prací. Projekt „Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov“ je spolufinancován Evropskou unií z programu IROP.

Aktuality

Mapa hlášení závad v obci - nová funkcionalita

Od 11.4.2017 je pro vás spuštěna nová e-government funkcionalita. Pomocí aplikace MAPA HLÁŠENÍ ZÁVAD můžete jednoduše kliknutím do mapy nahlásit problém, který uznáte jako vhodný k řešení.

  

 

 

 

 

 

V levé části hlavního MENU naleznete nově volbu MAPA HLÁŠENÍ Z Á V A D

 • závady na obecním majetku
 • veřejné osvětlení
 • závady na komunikacích
 • plné BRKO kontejnery
 • neuklizená věřejná prostranství
 • neodklizený sníh
 • dopravního značení
 • neuklizená či poškozená dětská či multifunkční hřiště
 • údržba veřejné zeleně
 • černé skládky
 • autovraky
 • jiné …

Zadáte-li svůj e-mail, budete i informováni o průběhu řešení(trouble ticket). Hlášení závad lze provést i z mobilních telefonů, doplnit o fotografii apod. Do mapy je navedeno pro názornost pár příkladů.

Videonávod od zadání po vyřešení je ke zhlédnutí zde >>

Celý článek

PODMÍNKY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis se koná 4. května od 14:00 - 17:00hod

Ředitelka Mateřské školy v Rudíkově, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok  2017 / 2018. Podmínky ke stažení zde >>

Celý článek

Smlouva na výstavbu ČOV EO1000 podepsána

Dne 9.února byla podepsána smlouva o dílo na výstavbu nové ČOV EO1000 s vítěznou firmou VHST s.r.o. + 1.Žďárská plynařská a vodařská.

VHST s.r.o. podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 14.836.108,90 Kč bez DPH. Vítězná nabídka je cca 750tis pod očekávanou projektovou cenou. V druhém hodnotícím kole byla hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena a hodnocení dopadlo takto:

Společnost VHST s.r.o. + 1. Žďárská plynařská a vodařská. 14.836.108,90 Kč
VCES, a.s. 15.377.926,40 Kč
INSTA CZ s.r.o. 16.424.580,30 Kč
Syner VHS Vysočina, a.s. 17.542.279,40 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Předpoklad zahájení prací je druhá polovina měsíce března a realizace do konce roku 2017.

Veškerá dokumentace k výběrovému řízení je veřejně dostupná na profilu zadavatele zde >>

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko