Aktuality

Zveme na přednášku tentokrát pojatou trochu jinak než loni..

K výročí narození arm. gen. Ludvíka Svobody pro vás připravujeme ve spolupráci s PhDr. Stanislavem Balíkem v pátek 24. listopadu od 18:00hod přednášku a diskuzi v orlovně, nazvanou: "Ludvík Svoboda a jeho odkaz pro dnešní dobu".

Tento rok si připomínáme sté výročí bitvy u Zborova. Ludvík Svoboda patřil mezi přední legionáře, kteří tuto bitvu vítězně vybojovali. Jako příslušník československých legií v Rusku dosáhl hodnosti kapitána a absolvoval celou slavnou anabázi s našimi legionáři v této velké slovanské zemi. V současné době jsme svědky největší bezpečnostní hrozby pro Evropu a naši zem od druhé světové války a našim největším morálním vzorem je pro nás právě osobnost slavného legionáře a prezidenta Ludvíka Svobody. Přednáška je zaměřena na životní výzvy tohoto velikána, vojáka, vlastence a českého politika v souvislosti se současným bezprecedentním ohrožením naší republiky v srdci Evropy.

Celý článek

MUDr. Bušek oznamuje

MUDr. Bušek nebude od 20.11. ze zdravotních důvodů ordinovat. Předpokládaná doba nepřítomnosti do 24.11. Zastupuje MUDr.Fialová. V akutních případech lze využít odpolední ambulance na dětských střediscích v Třebíči, případně LSPP od 17 hodin v nemocnici.

Celý článek

Prodané pozemky v lokalitě Nade Vsí

15.11. 2017 proběhlo na zasedání Zastupitelstva obce schválení prodejů žadatelům o pozemky v lokalitě Nade Vsí. Aktuální stav po schválení zde > >>

Nabídky dražených pozemků byly v cenovém rozmezí 450 602Kč/m2.

Dva pozemky zůstaly prozatím volné.

Celý článek

Program rozvoje obce (PRO)

  

Editováno 15.11.2017 (doplněny připomínky a severní obchvat pro lokalitu Nade Vsí)

V sekci INFORMACE O OBCI / Program rozvoje  obce(PRO) je zveřejněna pracovní verze dokumentu Program rozvoje obce 2018 - 2025. Dokument je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a tento dokument bývá v čím dál větší míře povinnou přílohou žádostí o dotace například z MMR apod. Na prosincovém zasedání Zastupitelstva obce bychom rádi schválili jeho finální podobu. Připomínky či návrhy na doplnění posílejte na ou.rudikov@rudikov.cz

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích

Více zde: http://www.rudikov.cz/program-rozvoje-obce-pro/
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích

Více zde: http://www.rudikov.cz/program-rozvoje-obce-pro/
Celý článek

Čistička má již hotovou fasádu

K 27.10.2017 jsou na čističce hotové: hrubé rozvody NN, ZTI, VZD, omítky, krytina, podhledy, vystrojení ČS, vystrojení armaturní komory, vystrojení kalojemu. Dále budou následovat: obklady, dlažby, podhledy, česle, osazení dmýchadel, vystrojení kompresorovny.

Celková prostavěnost od začátku stavby je: 8 708 531,28 bez DPH ( 58,69 % )

Celý článek

Projekt Třídím u paty domu jde do realizace

Dne 6.10. rozhodlo Zastupitelstvo obce o výběru dodavatele pro projekt Třídíme u paty domu - stavební úprava pro 3 nová třídící hnízda po obci a dodávku barevných popelnic pro 90 domácností, které projevily zájem se projektu aktivně účastnit a třídit si přímo tzv. u paty domu. Výstavbou a vybavením tří hnízd snížíme docházkové vzdálenosti k barevným kontejnerům na tříděný odpad. Třídící hnízda budou zřízena dle mapky(u Chromů, U bytovky č.p.172 a u bazénku Na Šumavě). Nejnižší nabídku podala místní firma Sofistav s.r.o. ve výši 696.400Kč. Projekt mohl dosáhnout maximální výše 774.117Kč. Na projekt máme přidělenou dotaci 85% a spoluúčast obce bude ve výši cca 116.000Kč. Výstavba a dodávka proběhne do 30.11.2017

Další nabídky v pořadí:

Celý článek

Schválena pravidla prodeje pozemků v lokalitě Nade Vsí

Dne 6.10. 2017 byla na 22. zasedání Zastupitelstva obce schválena pravidla prodeje stavebních pozemků v lokalitě Nade Vsí. Cena byla rozhodnutím Zastupitelstva obce stanovena ve výši 450,- Kč/m2

Podmínky prodeje, geometrický plán a náhled smlouvy jsou ke stažení v sekci PROJEKTY / Lokalita Nade Vsí. Po uplynutí lhůty pro zveřejnění podmínek budou na nejbližším zasedání ZO schvalovány jednotlivé smlouvy o prodeji. Do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy musí být kupní ceny uhrazeny na účet obce.

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko