Wi-Fi internet Horácko.net

V obci je dostupné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím společnosti Horácko.net.

Nabízené služby

  • zřízení internetových přípojek realizovaných v bezlicenčním pásmu, jejich správu, monitoring a rychlý servis v případě potřeby
  • instalace digitální satelitní i pozemní TV
  • prodej a servis výpočetní techniky (počítače, notebooky a další)
  • poradenství v oblasti hardware a software

Kontakty

Zdeněk Souček
E-mail: soucekzdenek@seznam.cz
Mobil: +420 604 266 642

Ing. Bohumír Pospíšil
E-mail: bpospisil@email.cz
Mobil: +420 724 540 080
Skype: mirrus_cz