Wi-Fi internet Horácko.net

V obci je dostupné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím společnosti Horácko.net.

Nabízené služby

  • zřízení internetových přípojek realizovaných v bezlicenčním pásmu, jejich správu, monitoring a rychlý servis v případě potřeby
  • instalace digitální satelitní i pozemní TV
  • prodej a servis výpočetní techniky (počítače, notebooky a další)
  • poradenství v oblasti hardware a software

Kontakty

Zdeněk Souček
E-mail: soucekzdenek@seznam.cz
Mobil: +420 604 266 642

Ing. Bohumír Pospíšil
E-mail: bpospisil@email.cz
Mobil: +420 724 540 080
Skype: mirrus_cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz