Kompostárna a nový traktor

V březnu 2015 jsme požádali o dotaci na vybavení kompostárny Rudíkov.

Naše žádost byla kladně vyhodnocena a SFŽP nám poskytl 90% dotaci na nový traktor KIOTI, čelní nakladač, překopávač kompostu a štěpkovač dřevní hmoty. Rozpočet projektu 1.633.000,- Kč. Obec tak pořídila výše zmíněnou techniku  za 170.000,- Kč.

Kompostárna již plně zajišťuje likvidaci bioodpadu z ploch obecní zeleně, hřišť a také z vašich zahrádek.