Výlukové jízdní řády autobusů od 1. dubna

Výlukové jízdní řády autobusů po dobu uzavírky II/360 od 1.dubna

Linka 790311_240401_579335.pdf
Linka 840214_240401_579106.pdf
Linka 841214_240401_579107.pdf

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz