Platba za svoz odpadů a poplatek ze psů

Poplatek za svoz odpadů zůstává pro rok 2021 stejný a to ve výši 350Kč / osoba. Osvobozeni jsou od poplatku občané starší 80let. Dále je osvobozeno každé třetí a další dítě v rodině. Vyhláška>>

Poplatek je splatný do 31.3.2021. Prosíme o upřednostnění bezhotovostní platby převodem na účet číslo 1522535349/0800 Variabilní symbol platby zadejte číslo vašeho domu. Do zprávy pro příjemce platby můžete uvést např: "svoz odpadu a pes".

Poplatek ze psů můžete sečíst s poplatkem za odpady poslat naráz jednou platbou. První pes je za 100Kč a každý další pes je za 150Kč.