Opatření proti ptačí chřipce jsou zrušena

Dne 14.3.2024 Státní veterinární správa zrušila veškerá opatření proti šíření ptačí chřipky.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz