Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 19. 2. 2016 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., O místním poplatku za provoz shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

OZV č. 1_2016_podepsaná.pdf (71,2 kB)

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko