COVID-19 v Rudíkově není! (tedy zatím).

COVID-19 v Rudíkově není! (tedy zatím).
Na základě dnešního dotazu, který vycházel jako "potvrzená informace", že byl v Rudíkově pozitivní test na COVID-19, byla tato informace ověřena u Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a nebyla potvrzena. Rudíkov je zatím bez pozitivního testu. Doufejme, že tak i zůstane nadále.

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko