14. zasedání zastupitelstva obce

Na úřední desce je zveřejněna pozvánka a program 14. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 20.11.2020 od 18:00hod. Prvním bodem zasedání bude poděkování za dlouholetou práci paní ředitelce MŠ Bc. Jaroslavě Kafkové, která k 31.10.2020 odchází do starobního důchodu.