12. zasedání zastupitelstva obce

Na úředních deskách je zveřejněna pozvánka a program 12. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 19.6. od 19:00hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.