20. zasedání zastupitelstva obce

V pátek 21.1.2022 od 18:00hod se v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov bude konat 20. zasedání zastupitelstva obce

Program:
1)    Dotační titul SPORTOVIŠTĚ 2022 – spolufinancování vybavení posilovny
2)    Program Obnovy venkova Vysočiny  2022 – využití
3)    Rudíkov u školy: TS, VN a NN kab. vedení
4)    Schválení nájemních smluv pro nájemce bytových jednotek v bytovém domě č.p. 316 a bytu v budově ZŠ č.p. 167
5)    Závěr, diskuze