Aktuality

Revitalizace obecního dvora dokončena

Počátkem srpna dochází ke zcela dokončenému dílu revitalizace obecního dvora, které se přebudovalo na zázemí pro obecní komunální techniku, skladovací prostory pro pracovní nástroje pod budovou se sociálním zázemím a denní místností pro obecní pracovníky. Stavbu se podařilo zvládnout o 3 měsíce dříve, než bylo zasmluvněno ve smlouvě o dílo.

Celý článek

Svoz barevného skla

Svoz barevného skla v obci Rudíkov proběhne v úterý 11. srpna 2020. Prosíme o přistavení zelených nádob ke komunikaci

Celý článek

Doktoři oznamují čerpání dovolených

MUDr. Bušek 3.8 – 7.8. neordinuje z důvodu čerpání dovolené. Zastupuje MUDr. Březinová na DS Modřínová,tel 568 824675.

MUDr. Skoumalová ve dnech 6.8.-16.8.2020 čerpá dovolenou. Zastupuje MUDr. Benáček Zdeněk, Budišov.

Celý článek

Sdělení MFČR o poskytnutí dotace na koupi bytového domu

13.7.2020 jsme obdrželi od Ministerstva financí informaci, že naše projektová žádost na koupi nového bytového domu byla nakonec doporučena k financování v plné výši, tedy max. 10.000.000Kč. Do 30.9.2020 musíme doložit další nezbytné podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V Rudíkovském zpravodaji, který se od 14.7.2020 distribuuje do Vašich schránek, jsme uvedli informaci o nepřidělení dotace. V době uzávěrky zpravodaje jsme tuto informaci o změně hodnocení naší žádosti neměli k dispozici a vycházeli jsme z informace z 10.6.2020 kde jsme v seznamu podpořených projektů nebyli. Zastupitelstvo se musí rozhodnout, zda tuto příležitost na pořízení nových obecních(nikoliv sociálních) bytů nakonec využijeme. Byla by to skvělá příležitost bydlení pro mladé, kteří by nám tak v obci zůstali.

Celý článek

Žádost lokalit HORKA a HRÁDEK o schůzku s premiérem

  2.7.2020 jsme za lokalitu HORKA, společně se zástupci obcí lokality HRÁDEK, podali žádost o schůzku s premiérem. Chceme vyvolat jednání o postupu výběru možných lokalit pro úložiště, které probíhá netransparentně a bez možnosti obcí se jakkoliv vyjádřit k této záležitosti. Premiér po interpelaci poslancem Marianem Jurečkou slíbil, že se o problematice úložiště můžeme bavit a na to chceme navázat. Dále jsme navázali spolupráci s městem Velké Meziříčí, které už 23.6.2020 přijalo usnesení, kterým úložiště v naší lokalitě odmítlo! Záznam projednávaného bodu je zde https://www.youtube.com/watch…
Město Třebíč nás prozatím odmítá podpořit a neustále spojuje výstavbu 5.bloku JE Dukovany s potřebou mít hlubinného úložiště. Prozatím tento postoj zaujímá i Kraj Vysočina. To se budeme snažit v nadcházejícím období změnit a získat od Kraje Vysočina podporu a zájem ochránit obce a jejich oprávněné zájmy. Jsme přesvědčeni, že by se za obce měl Kraj Vysočina postavit, tak jako to udělal Plzeňský a Jihočeský kraj.

znění žádosti zde >>

Celý článek