Lokalita Nade Vsí - příprava pro výstavbu 32 rodinných domů

8.6.2017 - Zahájeno územní řízení pro umístění inž. sítí

územní řízení Nade Vsí.pdf (744,6 kB) ke stažení zde >>>

27.3.2017 - Ač to nevypadá, tak v lokalitě Nade Vsí pracujeme. V posledních týdnech probíhaly inženýrské práce ve formě pedologického průzkumu. Cílem je ověření bonity stávající půdy na pozemcích určených k výstavbě místní komunikace a zelených ploch určených k vedení inženýrských sítí obytného souboru. Na řešených pozemcích byly provedeny kopané sondy a změřena mocnost ornice. Výsledek poslouží jako podklad žádosti o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Žádost podáme 28.3.2017 na MěÚ Třebíč a vyčkáme dokončení procesu vynětí ze zemědělského půdního fondu. Vydaný souhlas nám poslouží jako jedna z nutných příloh pro vydání územního rozhodnutí a následného stavebního povolení.

vynětí-Technická Zpráva.pdf (14,6 MB)

vynětí společná zařízení obec.pdf (5,1 MB)

 

<< sondy pro ověření mocnosti ornice

 

 

 

Časová osa - výhled

  • Lokalita je zapracována do nového územního plánu obce, který vešel 21.1.2017 v platnost
  • 1Q 2017 - 28.3.2017 byla podána žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Souhlas bude sloužit pro vyřízení územního rozhodnutí na umístění stavby komunikací a inženýrských sítí(voda, kanalizace, plyn, elektro, chráničky optické sítě). Následovat bude vyřizování stavebního povolení pro IS.
  • 2Q roku 2017 rozparcelování a geodetické zaměření - stanovení podmínek prodeje a prodej pozemků
  • 3Q/4Q roku 2017 soutěž na zhotovitele inženýrských sítí a komunikací + zahájení stavby inž. sítí.
  • Jaro 2018 zřízení přípojek elektro ze strany distribuce E.ON
  • 3Q 2018 výstavba samotných domků.....

Studie Nade Vsí

01-prehledna situace.pdf (1,9 MB)
02-vyznaceni do ortofotomapy.pdf (2,2 MB)
03-vyznaceni do KN.pdf (430,5 kB)
04-urbanisticke reseni.pdf (1,1 MB)
05-plosne a prostorove usporadani.pdf (642,8 kB)
06-rozvoj VP, poradi vystavby.pdf (431,1 kB)
07-dopravni infrastruktura.pdf (965 kB)
08-technicka infrastruktura.pdf (517,9 kB)
PRILOHA_krizovatka.pdf (933,4 kB)
PRILOHA_zadaniUS.pdf (2,1 MB)
TEXTOVA CAST.pdf (256,2 kB)

komletní studie Nade Vsí ke stažení (*.rar)

Nezávazná rezervace pozemků v plánované lokalitě "Nade Vsí" dle zájmu občanů.

klikněte pro zvětšení  (editováno 16.8.2017)

  

 

širší pohled

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko