Lokalita Nade Vsí - pro výstavbu 32 rodinných domů

(editováno 17.3.2018)  - Veškeré pozemky jsou prodané!

17.1.2018 bylo Stavebním úřadem Budišov vydáno rozhodnutí(*.PDF) o dělení pozemků. Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů. Teprve po uplynutí této 15denní lhůty nabude rozhodnutí právní moci(dle správního řádu) a Katastrální úřad zapracuje(cca + 2dny) parcelní čísla dle geometrického plánu. Kupní smlouvy je tedy vhodné podepisovat až po těchto úkonech.

Časová osa - výhled

  • 15. listopadu 2017 proběhlo na zasedání Zastupitelstva obce schválení konkrétních prodejů dle schválených pravidel
  • 6. října 2017 byly na 22. zasedání Zastupitelstva obce schváleny podmínky prodeje
  • Podmínky prodeje jsou ke stažení zde >>
  • Příloha č.1 - Geometrický plán zde >>
  • Příloha č.2 - Kupní smlouva vzor zde >>
  • 1Q roku 2018 soutěž na zhotovitele inženýrských sítí a komunikací (probíhá, 18.1. 2018 start výb. řízení)
  • duben 2018 zřízení přípojek elektro ze strany distribuce E.ON + start výstavby IS
  • cca 30.10. 2018 kolaudace inženýrských sítí a možnost napojování domků na sítě

Zástavbová studie lokality Nade Vsí - podmínky a regulativa

01-prehledna situace.pdf (1,9 MB)
02-vyznaceni do ortofotomapy.pdf (2,2 MB)
03-vyznaceni do KN.pdf (430,5 kB)
04-urbanisticke reseni.pdf (1,1 MB)
05-plosne a prostorove usporadani.pdf (642,8 kB)
06-rozvoj VP, poradi vystavby.pdf (431,1 kB)
07-dopravni infrastruktura.pdf (965 kB)
08-technicka infrastruktura.pdf (517,9 kB)
PRILOHA_krizovatka.pdf (933,4 kB)
PRILOHA_zadaniUS.pdf (2,1 MB)
TEXTOVA CAST.pdf (256,2 kB)

komletní studie Nade Vsí ke stažení (*.rar)

Realizační dokumentace pro stavbu IS

Realizační dokumentace stavby IS ke stažení zde

Hydrogeologický průzkum pro možnost zasakování dešťových vod

 Hydrogeologický průzkum  ke stažení zde 

  LLokalita pro výstavbu se nachází ZDE (mapy.cz)

Územní rozhodnutí - podmínky dotčených orgánů

Kalkulátor velikosti nádrže

Územní rozhodnutí o umístění stavby pro lokalitu Nade Vsí (*.pdf)

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko