Nesouhlas k Ministerstvu životního prostředí

V úterý (27.12.2016) dorazila oficiální informace  od Ministerstva životního prostředí, že hodlá prodloužit stanovená průzkumná území ve všech 7 lokalitách o jeden rok. Tedy PÚ ZZZK prodloužit do konce roku 2017. Na 16. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 30.12.2016, bylo jednohlasně přijato usnesní, že obec Rudíkov podá nesouhlasné stanovisko k záměru MŽP o prodloužení průzkumných území.

4. ledna se konala v Budišově schůzka starostů lokality Horka. Byl dohodnut postup, že obcí Rudíkov předložený návrh nesouhlasu, použijí i ostatní obce lokality, kromě obce Oslavice, která se k řízení nebude vyjadřovat vůbec.

5.ledna jsme odeslali datovou schránkou na MŽP tento nesouhlas.
 

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko