Geologický průzkum zavsakování vod

V nové lokalitě Nade Vsí jsme museli nechat udělat geologický průzkum pro ověření zavsakování vod z budoucích rodinných domků.

Z jednání na vodoprávním úřadu vzešel požadavek na zavsakování dešťových vod ze střech a pozemků budoucích majitelů.

Firma Geomin Jihlava provedla potřebné sondáže a měření pro ověření a zapracování do územní studie této nové lokality. Výsledky však ukázaly přítomnost povrchových vod a zavsakování v této lokalitě nebude možné! Musíme se tedy vrátit k původní variantě odvodu těchto vod do potoka po odsouhlasení vodoprávním úřadem.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko